Çağrı Aytınlatma Metni

 ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ
…………

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Osa Grup Yapı Hafriyat İnşaat Nakliye Madencilik Makina Ve Techizat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“OSA GRUP”), tarafından hazırlanmıştır.

OSA GRUP müşteri hizmetlerini arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve aradığınız firmanın bilgileri
• Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
• Aramanın teyidi ve arama sayısının istatiksel amaçla tespiti,
• OSA GRUP müşteri hizmetlerinden yararlanabilmesi,
• Müşteri taleplerinin alınabilmesi ve ürün dağıtımlarının yapılabilmesi,
• İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ne (‘‘Tebliğ’’) göre bize (Osa Grup Yapı Hafriyat İnşaat Nakliye Madencilik Makina Ve Techizat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi) West Gate Residence Konutkent Mah. 3028 Cad.D:27 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi info@osagrupyapı.com.tr adresine iletebilirsiniz.