25
Oca

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 2020 RAPORU

Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Türkiye Çimento Sektörü, yaklaşık üç yıl kesintisiz süren büyümesinin sonunda 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ülke ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında düşüş trendine girmiştir. Son dönemlerde inşaat işlerindeki yavaşlamanın yanı sıra Türkiye’de yaşanan olumsuz ekonomik koşullar, yurtiçindeki birçok ürün için olduğu gibi çimento talebini de azaltmıştır. Azalan çimento talebi sonucunda 2018 yılında bir önceki yıla göre %9,9 küçülen sektördeki toplam üretim daralmaya devam etmiş ve 2019 yılında %21,4 küçülmüştür. Sektördeki genel küçülme sonucunda üreticilerin kapasite kullanım oranları 2019 yılında %50’ye kadar gerilemiştir.

Konut piyasasındaki durgunluğun yanı sıra, altyapı projelerinde meydana gelen yavaşlama da iç pazardaki çimento talebinin son bir buçuk yıl süresince azalmasına neden olmuştur. Toplam satışlarda 2018 yılı genelinde meydana gelen %10,8’lik daralma 2019 yılı sonunda %29,5’e yükselmiştir. Sektörün toplam iç piyasa satışları 2017 yılında 72,2 milyon ton iken 2019 yılında 45,4 milyon tona gerilemiş ve bu iki dönem arasında iç pazarda yaşanan daralma %37,1 olmuştur. Sektör genelinde piyasa faizlerinin düşmesinin ardından inşaat sektöründe meydana gelen talep artışı sonrasında, iç piyasadaki çimento satışlarında hareketlenme beklenmiştir. Ancak inşaat sektöründeki konut stokunun halen yüksek seviyede olması, yeni projelerin hayata geçmesini baskılamış, bunun sonucunda iç pazardaki daralma 2019 yılı sonuna kadar devam etmiştir.

İç pazardaki daralma nedeniyle ülkemiz çimento üreticileri dış pazarlara daha fazla önem vermiş ve ihracata yönelik faaliyetlerine daha fazla yoğunlaşmıştır. Sektörün 2018 yılında 7,5 milyon ton olan çimento ihracatı 2019 yılında %48,0 artışla 11,1 milyon tona yükselmiştir. Sektörün çimento ve klinkerden elde ettiği ihracat geliri 2018 yılında 234,1 milyon USD iken 2019 yılında %62,5 artışla 380,5 milyon USD ‘ye ulaşmıştır. Sektör ihracatının en çok geliştiği ülkeler; Kamerun, Gana ve Fildişi Sahili gibi Afrika ülkeleri olurken, ABD ve İsrail sektörün en önemli pazarları olma konumlarını sürdürmüştür.